Ekokymppin logo

Ajankohtaista

02.02.2018
Ekokympin jätehuoltomääräykset uudistetaan Lue lisää
23.01.2018
Kalenterin 2019 valokuvakilpailu: Luonnosta voimaa Lue lisää
18.01.2018
Vaarallisen jätteen ja sähköromun keräykset Vuolijoella ja Otanmäessa Lue lisää

02.12.2010

Eko-Kympin jätteenkäsittelyhinnasto 2011  (pdf)

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous on kokouksessaan 26.11.2010 vahvistanut jätteenkäsittelymaksun vuodelle 2011. Jätteenkäsittelymaksuja korotetaan vuoden 2011 alussa. Hinnanmuutosten suurimpana tekijänä on vuodenvaihteessa todennäköisesti voimaantuleva jäteverolain muutos.

Valtioneuvosto on antanut lokakuun alussa esityksen uudeksi jäteverolaiksi eduskunnalle. Esityksessä loppusijoitettavien jätteiden osalta valtiolle tilitettävän jäteveron osuutta esitetään korotettavaksi kolmestakymmenestä eurosta neljäänkymmeneen euroon tonnilta. Jäteveron korotus siirretään suoraan loppusijoitettavan jätteen käsittelyhintoihin. Yleisen kustannusten nousun vaatiman korotuksen sekä jäteveron nousun kokonaisvaikutus kuluttajan arvonlisäverollisiin hintoihin on yhteensä 13,3 %. Verojen osuus loppusijoitettavassa yhdyskuntajätteessä on tällä hetkellä 48 % eli lähes puolet.  Verojen osuus sekajätteen ja rakennusjätteen hinnassa (pdf)Energiajätteen käsittelyhintaa korotetaan kohonneiden käsittelykustannusten vuoksi. Korotuksen suuruus on 9 % jätteentuottajan arvonlisäverolliseen hintaan.  Muihin tavallisimpiin hyödynnettäviin jätteisiin ei ole tulossa käsittelyhinnan muutoksia.

Yleisimpien jätteiden käsittelyhinnat 1.1. 2011 alkaen:

- loppusijoitettava yhdyskuntajäte: 136,93 € / tonni (korotus 13,3 %)

- lajittelematon rakennusjäte: 150,42 € / tonni (korotus 12,5 %)

- biojäte 43,05 € / tonni

- energiajäte 77,76 € / tonni (korotus 9%)

Jäteveron korotus ja yleinen kustannusten nousu vaikuttaa myös kiinteistökohtaisiin vuosimaksuihin. Loma-asunnon aluekeräysmaksua on tarkastettu vastaamaan keskimääräistä loma-asunnon käyttöaikaa ja käyttäjämäärää. Vuoden 2011 alusta arvonlisäverolliset vuosimaksut ovat:

Aluekeräysmaksu (AK-maksu):

- tyhjä vakinainen asuinhuoneisto                 ei maksua

- vakinainen asuinhuoneisto, 1 asukas           45,00  € / vuosi

- vakinainen asuinhuoneisto, 2 asukasta        90,00  € / vuosi

- vak. asuinhuoneisto, yli 2 asukasta             135,00 € / vuosi

- loma-asunto                                             37,00  € / vuosi

Kierrätys- ja ongelmajätemaksu (KO-maksu):

- tyhjä vakinainen asuinhuoneisto                  6,30   € / vuosi

- vakinainen asuinhuoneisto, 1 asukas           12,60  € / vuosi

- vakinainen asuinhuoneisto, 2 asukasta        18,90  € / vuosi

- vak. asuinhuoneisto, yli 2 asukasta             25,30  € / vuosi

- loma-asunto                                             8,40   € / vuosi