Ekokymppin logo

Ajankohtaista

16.10.2017
Jätekeskuksella lajittelulaiturin avajaiset ja kahvitarjoilu Lue lisää
15.10.2017
Hirven luut, nahat ja päät jätekeskukseen tai lajitteluasemalle Lue lisää
13.10.2017
Kalenterin kuvakilpailun tuloksena tasokkaita kuvia Lue lisää
29.09.2017
Näyttely #muoviroskainstallaatio Kajaanin pääkirjastolla 4.-31.10.2017 Lue lisää
01.09.2017
Puutarhajätteiden vastaanotto Lue lisää

02.03.2015

Kaikki kainuulaiskiinteistöt, joilla on asumislietteen saostus- ja/tai umpisäiliö tai pienpuhdistamo, saavat lähipäivinä Ekokympin tiedotteen lietekaivojen seurannasta. Tiedotteessa kerrotaan, mitä velvoitteita lakiuudistukset asettavat kiinteistön haltijoille ja kuntien viranomaisille. Asiakastiedote lähetetään noin 10 000 kiinteistön haltijalle Kainuussa.

Viranomaiset lietekaivojen valvonnassa
Lainsäädäntö velvoittaa kiinteistökohtaisia jätevesijärjestelmiä (saostus- ja/tai umpisäiliö tai pienpuhdistamo) täyttämään tietyt vaatimukset. Tätä valvovat kunnan viranomaiset. Teknistä toteutusta valvoo ja ohjeistaa kunnan rakennusvalvonta. Kun jätevesijärjestelmä on valmis ja toiminnassa, tyhjennyksiä seuraa jätehuollon viranomainen, Ekokymppi. Asianmukaista lietteen käsittelyä valvoo kunnan ympäristöviranomainen.

Tyhjennysvälien seuranta – kunnan uusi tehtävä
Jätehuollon viranomainen, Ekokymppi, ylläpitää jätelain edellyttämällä tavalla jätteiden kuljetusrekisteriä. Jätehuoltoyritykset ilmoittavat lietekaivojen tyhjennystiedot Ekokympin kuljetusrekisteriin, joten kiinteistön haltijan ei tarvitse huolehtia siitä. Ne, jotka tyhjentävät kaivojaan omatoimisesti, ilmoittavat siitä itse Ekokympille.

Ekokymppi aloittaa seurannan ja tyhjennystietojen tallentamisen Jätehuollon kuljetus- ja valvontarekisteriin tämän vuoden aikana. Rekisterin avulla seurataan kiinteistökohtaisten tyhjennysvälien toteutumista ja lietteen toimittamista asianmukaisiin paikkoihin. Mikäli poikkeamia havaitaan, siirretään asia kunnan ympäristöviranomaisen käsiteltäväksi.

Lisätietoa: 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 08-636 611