Ekokymppin logo

Ajankohtaista

02.02.2018
Ekokympin jätehuoltomääräykset uudistetaan Lue lisää
23.01.2018
Kalenterin 2019 valokuvakilpailu: Luonnosta voimaa Lue lisää

26.02.2013

Ekokymppi aloittaa tänä keväänä tietojenkeruun toiminta-alueensa kiinteistöjen jätehuollosta. Tämä johtuu uuden jätelain tarkentuneesta velvoitteesta, jonka mukaan kunnan (Ekokympin) on pidettävä yllä rekisteriä jätteen kuljetuksista.  Rekisterissä tulee olla tiedot muun muassa kiinteistöllä syntyvistä eri jätelajeista ja –astioista, jätevesijärjestelmästä sekä astioiden/kaivojen tyhjennyskerroista. Rekisterin perusteella seurataan esimerkiksi eri jätelajien määräysten mukaisia tyhjennysvälejä ja käsittelypaikkoja niin kuivajätteiden kuin saostus- ja umpikaivojen lietteiden osalta.

Ekokymppi kerää kirjeitse perustiedot jäteastiatiedoista ja jätevesijärjestelmästä niiltä kiinteistöltä, joiden tietoja ei ole saatu aiemmin jätehuoltoyrityksiltä tai vesilaitokselta.

Lisätietoja:
Marjut Kinnunen, asiakaspalvelupäällikkö, puh. 044 710 0120