Ekokymppin logo

Ajankohtaista

02.02.2018
Ekokympin jätehuoltomääräykset uudistetaan Lue lisää
23.01.2018
Kalenterin 2019 valokuvakilpailu: Luonnosta voimaa Lue lisää

16.11.2009

Palavasta jätteestä valmistetaan kierrätyspolttoainetta energiantuotantoon
Energiajätteen (palava jäte) vastaanotto ja käsittely alkaa tällä viikolla Majasaaren jätekeskuksessa. Kainuun jätehuollon kuntayhtymä on rakennuttanut jätekeskusalueelle energiajätteen käsittelyhallin, jossa kierrätyspolttoainetta valmistetaan. Jätteestä valmistettu kierrätyspolttoaine hyödynnetään energiantuotannossa Kainuun Voima Oy:llä.

Ei muutoksia kiinteistökohtaiseen keräykseen
Kiinteistökohtainen energiajätteen keräystoiminta jatkuu entisellään. Jäteauto tyhjentää palava jäte-astiat, mutta kuljettaa kuormat uuteen osoitteeseen - Majasaaren jätekeskuksen käsittelyhalliin. Näihin päiviin saakka jätehuoltoyritykset ovat omana toimintanaan käsitelleet osan kunnan vastuulla olevasta palavasta jätteestä ja toimittaneet sen kierrätyspolttoaineena energiantuotantoon.

Energiajätteen vastaanottohinta 62% yhdyskuntajätteen hinnasta

Energiajätteen lajittelu kannattaa, koska sen vastaanottohinta, 71,70 € / tonni, on 62% yhdyskuntajätteen hinnasta (115 € / tonni).

Muutoksen taustalla Jätelain osauudistus
Taustalla on Jätelain 13§:n muutos, jonka mukaan asumisessa syntyvät jätteet sekä niihin rinnastettavat - julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyneet jätteet - ovat kunnan (tässä tapauksessa kuntayhtymän) vastuulla. Kunnalla on velvollisuus käsitellä ja hyödyntää vastuullaan olevat jätteet, jolloin ne on toimitettava kunnan osoittamaan paikkaan.

Nimenmuutos palavasta jätteestä energiajätteeksi
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä siirtyy viestinnässään käyttämään jätejakeesta palava jäte nimeä energiajäte. Energiajäte on valtakunnallisesti käytössä oleva nimi energiantuotantoon päätyvälle jätteelle.

Paluu etusivulle