Ekokymppin logo

Ajankohtaista

04.12.2017
Joulun ekovinkit ja lajitteluohjeet Lue lisää
04.12.2017
Kotitalouksien jätemaksuihin ei korotuksia Lue lisää
28.11.2017
Kokeilu muovipakkausten keräyksestä alkaa Kuhmon lajitteluasemalla, energiajäte poistuu kokonaan Lue lisää
15.11.2017
Kinkkutemppu tulee Lue lisää
15.10.2017
Hirven luut, nahat ja päät jätekeskukseen tai lajitteluasemalle Lue lisää

Kiinteistön jätehuolto

Asuinkiinteistön jätehuollon sekajätteen osalta voi järjestää kolmella tavalla:

1. Kiinteistökohtainen jäteastia
Kiinteistö on tehnyt sopimuksen sekajäteastian tyhjennyksestä jätehuoltoyrityksen kanssa.  Oma sekajäteastia tyhjennetään säännöllisesti sovitulla tyhjennysvälillä. Jätteen haltija/kiinteistö hankkii itse jäteastian ja huolehtii sen kunnossapidosta. Jätehuoltoyritys laskuttaa astiakohtaisen tyhjennysmaksun. Se koostuu Ekokympin käsittelymaksusta ja yrityksen kuljetusmaksusta.

2. Usean lähikiinteistön yhteinen jäteastia eli kimppa
Kimppa-astiat ovat usean lähikiinteistön yhteisiä jäteastioita esim.naapurusten tai tiehoitokunnan järjestäminä. Kaikki kimpan osakkaat ovat sopimussuhteessa jätehuoltoyrityksen kanssa.

3. Aluekeräyspiste
Aluekeräyspisteet
ovat Ekokympin ylläpitämiä, sekajätteelle tarkoitettuja keräyspisteitä (jätehuoneita), jonne sekajätettä saavat viedä ainoastaan vuosimaksun maksaneet kiinteistöt. Pisteet soveltuvat taajaman ulkopuolella sijaitsevien vakituisten kiinteistöjen sekä erityisesti vapaa-ajan kiinteistöjen käyttöön.
Kiinteistö, jolla ei ole sopimusta jätehuoltoyrityksen kanssa, kuuluu automaattisesti aluekeräykseen.

Jätehuoltomääräysten mukainen lajitteluvelvoite koskee asuinkiinteistöjä seuraavasti:

 1 - 3 huoneiston kiinteistöt  
 • sekajäte
 • biojäte
 •  yli 4 huoneiston kiinteistöt  
 • sekajäte
 • biojäte
 • palava jäte (energiajäte)
 •  

   

   

   

  Biojäte kompostoidaan itse tai liitytään erilliskeräykseen, jolloin jätehuoltoyrityksen kanssa tehdään sopimus eloperäisen jätteen poisviennistä. Molemmat on mahdollista järjestää kimpassa naapurin kanssa.

  Vaaralliset jätteet ja hyötyjätteet viedään itse niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin – lajitteluasemille ja / tai ekopisteille.  Lajitteluohjeita 

  Puutarhajätteet

  Lietekaivojen tyhjentämisestä asiakas tekee sopimuksen jätehuoltoyrityksen kanssa. Mikäli liete pystytään käsittelemään kiinteistöllä muulla hyväksytyllä tavalla kuten kalkkistabiloinnilla, voi lietejätteen toimittaa omatoimisesti muualle asianmukaiseen paikkaan. Lietejätteen tyhjennyksiä valvotaan kaikilta kiinteistöiltä, lukuun ottamatta niitä kiinteistöjä, joilla on kunnallinen jätevesiviemäri ja niiltä, joilla ei ole velvollisuutta jätevesiasetuksen mukaisesti tyhjennettäviin lietekaivoihin.

  Tulostettava esite Asuinkiinteistön jätehuolto ja maksut (pdf)
  Jätelaki 
    Ekokympin jätehuoltomääräykset

  Liikekiinteistöt vastaavat itse jätehuollon järjestämisestä ja kustannuksista jätelain mukaisesti. Liikekiinteistön haltija tekee sopimuksen jätteiden kuljetuksesta suoraan haluamansa jätehuoltoyrityksen kanssa. Vaaralliset jätteet www.ekokem.fi tai http://www.vaarallinenjate.fi/  Sähkölaitteet Katso tuottajayhteisöjen sivustot: www.elker.fi ja www.serty.fi. Lisätietoja yritysten jätehuollosta saat  Ekokympistä. Neuvomme mielellämme ja järjestämme tarvittaessa myös koulutustilaisuuksia yrityksen henkilökunnalle.

  Paluu etusivulle