Ekokymppin logo

Ajankohtaista

02.02.2018
Ekokympin jätehuoltomääräykset uudistetaan Lue lisää
23.01.2018
Kalenterin 2019 valokuvakilpailu: Luonnosta voimaa Lue lisää

Toimintapolitiikka

Kuntayhtymän henkilöstö on määritellyt myös toimintapolitiikan avaintekijät. Niitä ovat laatu, näkyvyys ja rooli julkisena palveluntarjoajana. Ne määrittelevät tarkemmin kuntayhtymän toimintatavan ja ohjeistavat kaikkia toimintoja kohti asetettuja tavoitteita.

Tarkoituksenmukaisuus on laadukkaan toiminnan pohja; keskitytään ydintehtäviin ja niiden kehittämiseen. Laatu muodostuu tehokkaista ja tavoitteellisista toiminnoista, joita toteutetaan kuntayhtymän arvojen mukaisesti.

Kuntayhtymä on julkinen palveluntarjoaja. Kuntayhtymän toimintaa ohjaavat julkisesta palvelusta annetut lait, määräykset ja asetukset, joita noudatetaan. Tämä asettaa toiminnalle erilaisia velvoitteita, rajoitteita ja oikeuksia.

Kuntayhtymän toiminta on näkyvää ja avointa. Sidosryhmien kanssa toimitaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa ja toiminnasta tiedotetaan käyttäen useita viestintäkanavia. Näkyvyyden avulla lisätään uskottavuutta ja luotettavuutta.

Paluu edelliselle sivulle